Pleisenspitze ski tour photos

Pages for this Album

  • 2008
  • Pleisenspitze ski tour
  •    with Denis, Ingrid, Johan, Hanna, Nico, Heike, Aldo, and Geli
Pleisenspitze ski tour
Pleisenspitze ski tour
Pleisenspitze ski tour
Pleisenspitze ski tour
Pleisenspitze ski tour
Pleisenspitze ski tour
Pleisenspitze ski tour
Pleisenspitze ski tour
Pleisenspitze ski tour
Pleisenspitze ski tour