Sacsayhuaman, Qenqo Chico, Qenqo Grande, Laqo, Puka Pukara, Tambo Machay, and Pisac photos

Pages for this Album

  • 2008
  • Sacsayhuaman, Qenqo Chico, Qenqo Grande, Laqo, Puka Pukara, Tambo Machay, and Pisac
Sacsayhuaman
Sacsayhuaman
Sacsayhuaman: Inka walls
Sacsayhuaman: Inka walls
Sacsayhuaman: view over Cusco
Sacsayhuaman: view over Cusco
Sacsayhuaman
Sacsayhuaman
Sacsayhuaman: Inka walls
Sacsayhuaman: Inka walls
Sacsayhuaman: Inka walls
Sacsayhuaman: Inka walls
Sacsayhuaman: Inka walls
Sacsayhuaman: Inka walls
Sacsayhuaman: Inka walls
Sacsayhuaman: Inka walls
Sacsayhuaman
Sacsayhuaman
Qenqo Chico
Qenqo Chico
Qenqo Grande
Qenqo Grande
Laqo
Laqo
Laqo
Laqo
Laqo
Laqo
Tambo Machay
Tambo Machay
Tambo Machay
Tambo Machay
Pisac
Pisac
Pisac
Pisac
Pisac
Pisac
Pisac
Pisac
Pisac
Pisac
Pisac
Pisac
Pisac
Pisac
Pisac
Pisac
Pisac
Pisac
Pisac
Pisac
Pisac
Pisac
Pisac: view over Pisac
Pisac: view over Pisac