Galtjoch (2109 m), ski tour

  • 2007
  • Galtjoch ski tour
  •    with Wiebke, Axel, Rainer, and Leo
Galtjoch ski tour
Galtjoch ski tour
Galtjoch ski tour
Galtjoch ski tour
Galtjoch ski tour
Galtjoch ski tour
Galtjoch ski tour: ascending the summit
Galtjoch ski tour: ascending the summit
Galtjoch ski tour: on the summit
Galtjoch ski tour: on the summit
Galtjoch ski tour: on the summit
Galtjoch ski tour: on the summit