Silberen (2319 m), ski tour

  • Jan 25, 2009
  • Silberen ski tour
  •    with Moritz, Annette, Matthias, and Barbara
Silberen ski tour
Silberen ski tour
Silberen ski tour
Silberen ski tour
Silberen ski tour
Silberen ski tour
Silberen ski tour
Silberen ski tour
Silberen ski tour: Glärnisch
Silberen ski tour: Glärnisch
Silberen ski tour: on the summit looking south toward Glärnisch and Tödi
Silberen ski tour: on the summit looking south toward Glärnisch and Tödi
Silberen ski tour: on the summit of Silberen
Silberen ski tour: on the summit of Silberen
Silberen ski tour: on the summit of Silberen
Silberen ski tour: on the summit of Silberen