Chli Bielenhorn (2940 m), ski tour

2010

Climbed peaks: Chli Bielenhorn (2940 m)

Similar trips: Chli Bielenhorn (2940 m), Schafberg (2591..., Chli Bielenhorn (2940 m), ski tour