Rautispitz (2283 m), ski tour

  • 2010
  • Rautispitz
  •    with Nadine and Wilfried
Through the forest onto Rautispitz (keywords: alpen, alps, berg, berge, leute, person, rautispitz, schweiz, skitour, switzerland, wilfried, mountain, mountains, people, ski tour, skier, skiing, snow, swiss)
Through the forest onto Rautispitz
Nice view during the ascend of Rautispitz (keywords: alpen, alps, berg, berge, rautispitz, schweiz, skitour, switzerland, mountain, mountains, ski tour, skiing, snow, swiss)
Nice view during the ascend of Rautispitz
Wilfried ascending Rautispitz (keywords: alpen, alps, berg, berge, leute, person, rautispitz, schweiz, skitour, switzerland, wilfried, mountain, mountains, people, ski tour, skier, skiing, snow, swiss)
Wilfried ascending Rautispitz
Nadine ascending Rautispitz (keywords: alpen, alps, berg, berge, leute, nadine, person, rautispitz, schweiz, skitour, switzerland, mountain, mountains, people, ski tour, skier, skiing, snow, swiss)
Nadine ascending Rautispitz
Nadine and Wilfried ascending Rautispitz (keywords: alpen, alps, berg, berge, leute, nadine, person, rautispitz, schweiz, skitour, switzerland, wilfried, mountain, mountains, people, ski tour, skier, skiing, snow, swiss)
Nadine and Wilfried ascending Rautispitz
Nadine and Wilfried ascending Rautispitz (keywords: alpen, alps, berg, berge, leute, nadine, person, rautispitz, schweiz, skitour, switzerland, wilfried, mountain, mountains, people, ski tour, skier, skiing, snow, swiss)
Nadine and Wilfried ascending Rautispitz
Nadine and Wilfried ascending Rautispitz (keywords: alpen, alps, berg, berge, leute, person, rautispitz, schweiz, skitour, switzerland, mountain, mountains, people, ski tour, skier, skiing, snow, swiss)
Nadine and Wilfried ascending Rautispitz
Just below the summit of Rautispitz (keywords: alpen, alps, berg, berge, rautispitz, schweiz, skitour, switzerland, mountain, mountains, ski tour, skiing, snow, swiss)
Just below the summit of Rautispitz
View from the summit of Rautispitz (keywords: alpen, alps, berg, berge, rautispitz, schweiz, skitour, switzerland, mountain, mountains, ski tour, skiing, snow, swiss)
View from the summit of Rautispitz